Goede doelen sponsoring

U heeft een goed doel waarvoor u een zeecontainer nodig heeft. En u wilt graag dat wij u deze kosteloos leveren. Helaas kunnen wij niet aan deze aanvragen voldoen. Hoewel wij bewondering hebben voor iedereen die zich inzet voor een goed doel. Is het voor ons onmogelijk om aan deze aanvragen te voldoen. De marges van ZeecontainerDiscounter zijn hiervoor gewoon te klein. In enkele gevallen willen wij de zeecontainer tegen kostprijs leveren. Neem hiervoor contact op via info@zeecontainer-discounter.nl

Jasper Valentijn Foundation

Zelf kiezen wij ervoor de www.jaspervalentijnfoundation.nl te ondersteunen als goed doel. Dit betreft de zeer zeldzame stofwisselingsziekte INAD waar nog weinig aandacht voor is. Wij hopen dat u onze keuze hierin respecteert en wensen u veel succes met uw eigen goede doel.