PRIVACY VERKLARING

 

Know How Trading B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Willemstad (4797 CP) aan de Pieter van Oldenborghlaan 43, hierna te noemen “www.zeecontainer-discounter.nl” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. www.zeecontainer-discounter.nl verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert www.zeecontainer-discounter.nl u over de manier waarop www.zeecontainer-discounter.nl uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door www.zeecontainer-discounter.nl worden aangeboden op www.zeecontainer-discounter.nl.

 

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1.  Persoonlijk

www.zeecontainer-discounter.nl gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. www.zeecontainer-discounter.nl past wat u op www.zeecontainer-discounter.nl ziet aan op uw interesses. www.zeecontainer-discounter.nl gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

2.  Doel

www.zeecontainer-discounter.nl verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.zeecontainer-discounter.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. www.zeecontainer-discounter.nl gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door www.zeecontainer-discounter.nl.

3.  Bestelling

Voor uw bestelling heeft www.zeecontainer-discounter.nl uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. www.zeecontainer-discounter.nl verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.

Als u op www.zeecontainer-discounter.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft www.zeecontainer-discounter.nl uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als www.zeecontainer-discounter.nl dat doet.

4.  Uw account

In uw account op www.zeecontainer-discounter.nl slaat www.zeecontainer-discounter.nl onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, opgegeven informatie en interesses, gegevens over uw eerdere bestellingen & reviews die u hebt geplaatst.

5.  Klantenservice

U kunt e-mailen & bellen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. www.zeecontainer-discounter.nl registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt www.zeecontainer-discounter.nl gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

6.  Nieuwsbrieven

u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. www.zeecontainer-discounter.nl heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt www.zeecontainer-discounter.nl samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van www.zeecontainer-discounter.nl meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via info@zeecontainer-discounter.nl.

7.  Klantbeoordeling

Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of www.zeecontainer-discounter.nl over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt www.zeecontainer-discounter.nl bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.

8.  Prijsvragen

Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vraagt www.zeecontainer-discounter.nl om uw naam, adres en e-mailadres om de actie te kunnen uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op reclameacties te meten.

9.  Verbetering van diensten www.zeecontainer-discounter.nl

www.zeecontainer-discounter.nl kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor www.zeecontainer-discounter.nl uitvoeren, geeft www.zeecontainer-discounter.nl uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

10. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten

www.zeecontainer-discounter.nl gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt www.zeecontainer-discounter.nl uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan www.zeecontainer-discounter.nl uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

11. Zakelijke klanten

Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt www.zeecontainer-discounter.nl deze gegevens net zoals die van andere klanten van www.zeecontainer-discounter.nl.

12. Social media

Op sommige plekken op www.zeecontainer-discounter.nl, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. www.zeecontainer-discounter.nl krijgt geen toegang tot uw social media-account.

13. Andere doeleinden

Tot slot kan www.zeecontainer-discounter.nl uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

 

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1.  www.zeecontainer-discounter.nl geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

a) De doorgifte geschiedt aan een door www.zeecontainer-discounter.nl voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden www.zeecontainer-discounter.nl een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;

b)  www.zeecontainer-discounter.nl op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1.  www.zeecontainer-discounter.nl maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die www.zeecontainer-discounter.nl ontvangt.

 

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1.  U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@zeecontainer-discounter.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

 

Artikel 5 Cookies

1.  Het is mogelijk dat www.zeecontainer-discounter.nl tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.zeecontainer-discounter.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid www.zeecontainer-discounter.nl

1.  www.zeecontainer-discounter.nl heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die www.zeecontainer-discounter.nl verwerkt ten behoeve van www.zeecontainer-discounter.nl. www.zeecontainer-discounter.nl accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

 

Artikel 7 Bewaartermijn

1.  www.zeecontainer-discounter.nl bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.zeecontainer-discounter.nl, tenzij www.zeecontainer-discounter.nl op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1.  www.zeecontainer-discounter.nl behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.zeecontainer-discounter.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.zeecontainer-discounter.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.zeecontainer-discounter.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 27-03-2018.