Zeecontainers en opslagcontainers

Hoewel de zeecontainer al in de jaren dertig van de vorige eeuw door Malcolm McLean werd bedacht voor het transporteren van goederen. Duur het toch tot het begin van de jaren zestig voordat de eerste containers werden getransporteerd op een speciaal hiervoor ontwikkeld containerschip. Zonder de zeecontainer was het transporteren van goederen erg arbeidsintensief en liep de verscheper van de goederen veel risico op breuk en diefstal van de lading. Inmiddels Is de zeecontainer een welbekend beeld in het verkeer en worden er jaarlijks miljoenen geproduceerd om de bestaande containervloot constant te vernieuwen. Door de gestandaardiseerde maatvoering kunnen transporteurs wereldwijd dezelfde containers over weg, spoor en natuurlijk zee vervoeren. Ze weten immers dat de container en hun voertuig voor elkaar geschikt zijn. Internationale wetgeving omtrent de veiligheid van containers zorgt ervoor dat douanes wereldwijd dezelfde wetten en eisen omtrent documentatie voeren. En hierdoor is de snelheid waarop containers grenzen kunnen passeren zonder fysieke controle van de lading alleen nog maar toegenomen. De vrachtkosten van goederen zijn door het gebruik van zeecontainers proportioneel gedaald en hierdoor zijn veel consumptie goederen in prijs gedaald.

Wat is nu het verschil tussen een zeecontainer en opslagcontainer

Een zeecontainer is een gestandaardiseerde transporteenheid van goederen. Deze voldoet aan tenminste de eisen van CSC en TIR ( douane goederen ) en is geschikt om met lading getransporteerd te worden via zee, spoor of weg. Belangrijk hieraan is dat de zeecontainer gehesen mag worden met lading ( payload ) in een kraan met spreader. Gestapeld kan worden en onderling aan andere containers verbonden kan worden door middel van stacking cones en daarvoor special bestemde lashing rods ( bindstangen ). Op een schip hebben de zeecontainers het zwaar te verduren. Doordat een schip niet alleen zijwaarts maar ook in de lengte richting kan bewegen zijn de krachten waaronder deze containers blootstaan erg groot. Daarom zijn de zeecontainers hiervoor speciaal ontworpen.

Een opslagcontainer is vaak een afgekeurde zeecontainer die niet meer aan de eisen van CSC kan voldoen. Hiervoor heeft de constructie te zware schade geleden. Echter voor opslag voldoen deze containers prima. Daarnaast worden er ook in Oost-Europa stalen containers geproduceerd die alleen geschikt zijn voor de opslag van goederen. Het is niet mogelijk om een opslagcontainer overzees te transporteren als laadeenheid. Hiervoor heeft men echt een zeecontainer nodig. Opslagcontainers hoeven dan ook niet te voldoen aan de eisen van CSC of TIR. Zijn indien nieuw niet gelijk in gewicht aan een zeecontainer van dezelfde maatvoering.

Bekijk onze containers